DEZYNFEKCJA


Dezynfekcja pustych pomieszczeń w celu pozbycia się bakterii i wirusów.